Quiltovacie pravítko - Kruhy NP-K2

Metre a pravítka, strih.papier

Cena:16.70EUR
Výška pravítka 3 mm - vhodné pre domáce stroja. Pravítko slúži pre vedenie presných línií pri quiltovaní so špeciálnou pätkou. Pravítko je určené pre šitie kruhov a polkruhov. Rozmery pravítka: 8,5 x 8,5 palca Polomery kruhov: 1¼, 2¾, 4¼ palce Veľkosti (priemery) ušitých kruhov s 1/4 palcovou pätkou pri šití vnútri pravítka 1, 2 ½, 4 palce (cca 2,5 cm, 6,3 cm, 10,1 cm) Veľkosti (priemery) ušitých kruhov s 1/4 palcovou pätkou pri šití mimo pravítka 1½, 3, 4½ palca (cca 3,8 cm, 7,6 cm, 11,4 cm) Na pravítku sú vyznačené vodiace linky - kolmice.